Máy in 3D và những điều cần biết.

Một hình ảnh nào đó vừa hiện lên trong đầu bạn, liệu bạn có muốn biến nó thành một sự vật để có thể cầm, nắm và khoe với mọi người. Máy in 3D có thể giúp bạn làm điều đó. In ấn 3D là sự kết hợp của rất nhiều những công đoạn phức tạp khác nhau để việc cuối cùng là các lớp vật liệu từ máy in sẽ được tạo ra và đắp chồng chéo lên nhau để có thể in ra một vật thể 3 chiều, một vật thể với bất kỳ hình dạng nào. Máy in 3D ra đời như một cuộc cách mạng in ấn, làm thay đổi hoàn toàn khái niệm in thông thường và thay đổi cả kỹ thuật sửa máy in truyền thống.

Máy in 02/07/2016