Giải quyết khiếu nại

Quy định giải quyết khiếu nại khi sử dụng ứng dụng COTOIDAY
Hỏi & Đáp

NỘI DUNG CHI TIẾT

Trong suốt quá trình người dùng sử dụng ứng dụng COTOIDAY, nếu người dùng có những thắc mắc liên quan trực tiếp đến ứng dụng COTOIDAY thì vui lòng phản ánh tới Ban quản trị ứng dụng COTOIDAY theo quy trình sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Khách hàng thông báo, phản hồi khiếu nại, tranh chấp đến bộ phận hỗ trợ/chăm sóc khách hàng thông qua email support@cotoiday.com để cung cấp tất cả các thông tin, bằng chứng cụ thể để thuận tiện trong quá trình giải quyết vấn đề. (Ghi chú: Nội dung email trình bày cụ thể sự việc, thời gian, đính kèm các bằng chứng liên quan như hình ảnh, video (nếu có))

Bước 2: Xác minh thông tin

Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại (không tính các ngày cuối tuần và các ngày lễ), COTOIDAY sẽ kiểm tra và xác nhận về khiếu nại và phản hồi đến người dùng. Vui lòng Người dùng nhận tất cả các cuộc gọi đến từ COTOIDAY. Bộ phận Hỗ trợ/Chăm sóc khách hàng sẽ trực tiếp, chủ động kiểm tra và giải quyết trong phạm vi quyền hạn của mình.

Bước 3: Xem xét giải quyết khiếu nại

Trong vòng 03 ngày tiếp theo (không tính các ngày cuối tuần và các ngày lễ, Tết), kể từ ngày xác minh thông tin chính xác, COTOIDAY sẽ tiến hành hỗ trợ làm việc với Người dùng, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng và thông báo đến Người dùng. COTOIDAY luôn hướng đến hướng giải quyết dựa trên thảo luận, phân tích và thương lượng hòa giải đối với tất cả các vấn đề. Đối với các bên liên quan, trong quá trình giải quyết, yêu cầu các bên không được công khai bất cứ thông tin về khiếu nại hoặc liên quan đến vấn đề khiếu nại trên các trang xã hội và các phương tiện truyền thông.

Đối với trường hợp mâu thuẫn, khiếu nại mang tính chất nghiêm trọng, không thể giải quyết, người khiếu nại (Người dùng) nộp đơn đến các cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, COTOIDAY sẽ phối hợp với cơ quan nhà nước trong trường hợp cần cung cấp các giấy tờ, thông tin liên quan trên cơ sở các Điều khoản, điều kiện, chính sách sử dụng ứng dụng COTOIDAY mà Người dùng đã đồng ý.

Thời gian giải quyết tối đa của các mâu thuẫn, tranh chấp và khiếu nại:

– Thời gian giải quyết tối đa các vấn đề thông thường là 20 ngày kể từ ngày COTOIDAY tiếp nhận thông tin. (Không tính các ngày cuối tuần và ngày lễ, Tết)

– Thời gian giải quyết tối đa các vấn đề nghiêm trọng là 02 tháng kể từ ngày COTOIDAY tiếp nhận thông tin. (Không tính các ngày cuối tuần và ngày lễ, Tết)

Bước 4: Kết thúc khiếu nại

Tất cả thông tin, hồ sơ, bằng chứng liên quan đến vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại tranh chấp sẽ được lưu lại và hoàn tất kết thúc khiếu nại.

Cảm ơn Quý khách hàng đã phản hồi về ứng dụng COTOIDAY để dịch vụ được phát triển và hoàn thiện hơn. Cảm ơn Quý khách đã tin dùng Ứng dụng COTOIDAY trong thời gian qua!

 

COTOIDAY là một ứng dụng kết nối giữa Nhà cung cấp dịch vụ và Khách hàng.

Vì vậy mọi khiếu nại liên quan đến các vấn đề tranh chấp giữa Khách hàng với NCC dịch vụ hoặc ngược lại hoặc giữa Người dùng với Bên thứ 3 khác COTOIDAY sẽ miễn trừ toàn bộ trách nhiệm giải quyết hoặc liên đới.