Thẻ: chăm sóc và bảo vệ sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của gia đình cần những nguyên tắc

Thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện, đời sồng của người dân cũng được tăng cao. Nhưng mặt trái của cuộc sống hiện đại là việc con người phải chịu nhiều tác động từ các hóa chất độc hại, khói bụi, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là ô nhiễm nguồn …