Thẻ: con nên học gì?

Cha mẹ nên dạy con những gì?

Dạy con sự tử tế bằng chính việc làm của cha mẹ Chúng ta muốn các con thực hành về mọi điều trong cuộc sống thông qua bố mẹ. Từ tích cực như cách mà chúng ta chăm sóc người già đến ít tích cực như học từ chính những thất bại của cha mẹ. …