Thẻ: giáo dục con

Triết lý nuôi dạy con của mẹ

Triết lí nuôi dạy con đúng cách của một người mẹ mà ai cũng nên biết

Người phụ nữ cống hiến cho cuộc sống của nhân loại bằng cách thực hiện trách nhiệm của người mẹ cũng  quan trọng trong sự phân công lao động của nhân loại như bất cứ ai khác. Nếu người mẹ quan tâm tới cuộc đời của con cái mình, và trải đường cho chúng thành …