Thẻ: sức khỏe

Sức khỏe tinh thần của mỗi gia đình

Hãy đối xử sức khỏe bạn như một ngôi đền, thay vì một túp lều gỗ. Trí tuệ và cơ thể phát triển cùng nhau. cơ thể cần là một hệ thống hỗ trợ tốt cho trí tuệ và tâm hồn. Nếu bạn chăm sóc nó tốt, cơ thể có thể đưa bạn tới bất …

Chăm sóc sức khỏe gia đình bạn

Làm thế nào để chăm sóc sức khỏe gia đình đúng cách?

Không giống như ngày xưa thường nghĩ, hầu hết các căn bệnh không đột ngột âp đến tấn công ta. Nền tảng của chúng đã được xây xựng trong hàng năm trời với chế độ ăn sai lầm, sự phóng túng không điều độ, sự lao lực quá  mức, và những xung đột nội tâm …